KINESIOLOGIA, POSTUROLOGIA I TERÀPIA NEURAL

 

Són tractaments que tenen una visió més holística, que ens permeten afinar millor en el diagnòstic i tractar als pacients d’una forma més global, com un tot.

 

Un 30% de la postura del nostre cos la determina la boca i és molt important conèixer si aquesta l’està alterant o és un problema extern i cal derivar a l’osteòpata o al podòleg.

 

Amb la kinesiologia determinem quins són els materials més ben tolerats pel pacient i ens permet conèixer a quin nivell hi ha afectació: estructural, bioquímic, emocional, geopàtic, cicatrius, dent neurològica, etc.

 

I la teràpia neural és una tècnica que actúa sobre el sistema nerviós, especialment sobre el sistema nerviós vegetatiu o autònom, que és el sistema encarregat de mantenir l’equilibri de totes les funcions vitals de l’organisme. Hi ha irritacions de tot tipus al llarg de la vida, tant físiques com emocionals, que van quedant guardades en la «memòria» del sistema nerviós. També la boca acumula irritacions que repercuteixen en tot l’organisme.